19.11.2010

VACATURE - Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter. B&W roepen kandidaten op zich voor 5 december aan te melden. De benoemingscommis- sie maakt aan het slot van de Poeziemarathon op 27 januari bekend wie het ambt van van 2011 tot 2013 zal bekleden. Kandidaten moeten op zijn minst in de gemeente Groningen wonen en een professioneel niveau hebben, dwz. dat ze al eerder gepubliceerd en/of opgetreden hebben. Of daar helemaal klaar voor zijn.

De stadsdichter schrijft minstens zes gedichten per jaar over stadsgerelateer- de onderwerpen en ontvangt daarvoor een honorarium van 5000 euri. Het stadsdichtersambt werd in 2002 in Groningen geintroduceerd op initiatief van Bart FM Droog. Ronald Ohlsen, Rense Sinkgraven en Anneke Claus volgden hem op.

Anneke schreef bijna 50 gedichten over de stad. Een kleine selectie uit die berg wordt gebundeld in de bundel Wissen, die ze 27 januari op de Poeziemarathon presenteert.    SLUITEN >>