30.05.2010

DE ZITTING IS OPGEHEVEN - Driek van Wissen is niet meer. De op 20 mei in Istanbul overleden oud-DDV is gisteravond naar zijn laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof in zijn thuisstad Groningen gebracht. Eerder op de dag werd hij lang en liefdevol toegesproken door vrienden en dierbaren tijdens een stemmige dienst in de Martinikerk. Anneke zwaait de lijsttrekker van de Partij Van het Gedicht uit met een kort vers.

* * *


Driek

Iedereen zegt het bij de dienst. Missen.
In de afwezigheid van de eerste helft

van dit vers rijmt zulks niet meer.

Nu vertelt Jean Pierre hoe je bezwoer
dat heel de stad met jou de grond in zou zakken.

Ik houd mijn hart vast.
Al die minaretten in de Bosporus.

Dat wordt een tsunami.
   SLUITEN >>